Evren Murat Çakır Mormon Rahip Kilise Tarihi

Evren Murat Çakır

Mormon Kilise Tarihi ve Rahip Görevleri

Mormon rahipleri, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Kilisesi) içinde papazlık yetkilerine sahip genç erkeklerdir. Rahiplik yetkisi, rahip ve öğretmen rahiplikleri olmak üzere iki ayrı düzeyi içerir. İşte Mormon rahiplerinin temel öğreti ve icraatları:

 1. Vaaz ve Öğretim:
  • Mormon rahipleri, kilise toplantılarında, gençlik toplantılarında ve diğer dini etkinliklerde vaazlar verir ve öğretirler.
  • Ayinler sırasında, sakrament toplantılarında kısa bir konuşma yapma sorumluluğuna sahiptirler.
 2. Sakrament Ayini:
  • Mormon rahipleri, sakrament toplantılarında ekmek ve su dağıtımından sorumludur.
  • Vaftiz ve onaylama törenlerine başkanlık edebilirler.
 3. Hastaların Ziyaret Edilmesi ve Kutsama:
  • Rahiplik yetkisi taşıyan genç erkekler, hastaları ziyaret edebilir ve rahiplik yetkisi kullanarak kutsama verebilirler.
 4. Temple Ayinleri:
  • Rahiplik yetkisi taşıyan genç erkekler, yaşlarına göre ilerledikçe tapınakta bazı ayinlere katılabilirler. Bu, tapınak törenleri ve mühürleme törenlerini içerir.
 5. Öğrenci ve Liderlik Eğitimi:
  • Rahipler, gençlik etkinliklerinde ve kilise toplantılarında liderlik rollerini üstlenirler.
  • Kilisenin gençlik programları ve ilahiyat okulları kapsamında liderlik eğitimi alırlar.
 6. Ev Ziyaretleri ve Öğreti:
  • Rahiplik yetkisi taşıyan genç erkekler, kilise üyelerini evlerinde ziyaret ederler. Bu ziyaretlerde öğreti paylaşma ve ihtiyaçları karşılama sorumlulukları bulunur.
 7. Kişisel İlerleme:
  • Rahipler, kişisel gelişim ve hizmet yoluyla ruhsal güçlerini artırmaya teşvik edilirler.
  • İlahiyat okullarında dini eğitim alırlar ve kişisel Kutsal Yazı okuma ve öğrenme çabalarında bulunurlar.

Bu faaliyetler, Mormon rahiplerinin kişisel ve dini gelişimlerine katkıda bulunmalarına ve kilise topluluğuna hizmet etmelerine olanak tanır. Rahiplik yetkisi taşıyan genç erkekler genellikle bu görevleri 12 ila 18 yaşları arasında yerine getirirler ve bu süreç, onların liderlik becerilerini ve dini bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Murat Çakır

Mormon Rahip Vaftiz

Mormon rahipleri vaftiz ayinlerini gerçekleştirebilirler. Vaftiz, LDS Kilisesi’nde kurtuluşa yönelik bir adım olarak kabul edilir ve bireyin İsa Mesih’e olan inancını ve günahların affını simgeler. Bu ayin, genellikle su altında gerçekleştirilir ve rahiplik yetkisi taşıyan kişiler tarafından yürütülür.

Murat Çakır; Mormon rahipleri, vaftiz ayinini aşağıdaki temel adımları izleyerek gerçekleştirirler:

 1. Adayın Hazırlığı: Vaftiz adayı, vaftiz olmadan önce bir dizi dini öğretime katılır ve bu süreçte kilise öğretilerini anlama ve kabul etme sorumluluğunu taşır.
 2. Vaftiz Günü: Vaftiz adayı, kilise üyeleri ve ailesi tarafından desteklenerek, belirlenen bir gün ve yerde vaftiz yapar.
 3. Vaftiz Ayini:
  • Aday, suya girer ve rahip, “Tanrı’nın adına ve İsa Mesih’in adına” diyerek vaftiz ayinini gerçekleştirir.
  • Aday suya indirilir ve tamamen su altına girer.
  • Rahip, adayın İsa Mesih’e olan inancını ve kilisenin temel öğretilerini doğrulayan bir kutsama yapar.
  • Aday suyun içinden çıkarılır ve kilise üyeleri tarafından alkış ve destekle karşılanır.
 4. Onaylama Töreni: Vaftiz sonrasında, vaftiz olan bireyin üstüne eller konularak Kutsal Ruh’un güçlerini alması için bir onaylama töreni yapılır. Bu, rahiplik yetkisi taşıyan bir kişi tarafından gerçekleştirilir.

Vaftiz, LDS Kilisesi’nin temel inançlarından biri olan “İsa Mesih’e iman”ın bir ifadesidir. Bu ayinle, bireyin günahları affedilir ve kiliseye üye olma süreci başlar. Vaftiz, genellikle 8 yaşına ulaşan bireyler için önerilir, ancak her yaştan kişi vaftiz olabilir.

Mormon Kilisesi Günah Çıkarma

Mormon Kilisesi’nde günah çıkarma, kilise üyelerinin vicdanlarını rahatlatmak, günahlarından arınmak ve Tanrı’ya olan bağlarını güçlendirmek amacıyla yapılan bir süreçtir. Bu süreç, bir üyenin bir rahip veya kilise lideriyle bireysel bir görüşme yapmasını içerir. İşte Mormon Kilisesi’nde günah çıkarma sürecinin temel adımları:

 1. Hazırlık:
  • Günah çıkarma süreci genellikle bireyin, içsel bir muhasebe yaparak kendi günahlarını değerlendirmesiyle başlar.
  • Kişi, günah çıkarma sürecine hazırlanmak için dua eder ve içsel bir dürüstlük ve samimiyetle kendi günahlarına odaklanır.
 2. Rahip veya Lider ile Görüşme:
  • Birey, bir rahip veya kilise lideriyle birebir bir görüşme ayarlar.
  • Görüşme sırasında, birey günahlarını açıkça ifade eder ve pişmanlık duygularını paylaşır.
  • Rahip veya lider, bireyin içsel olarak pişmanlık duymasını, kendi günahlarından arınma arzusunu ve daha iyi bir yaşam sürme niyetini değerlendirir.
 3. Günah Çıkarma ve Kutsama:
  • Rahip veya lider, bireyin ifade ettiği pişmanlık ve arınma niyetini değerlendirdikten sonra, Tanrı’nın bağışlama ve merhameti hakkında öğretileri hatırlatarak öğütlerde bulunur.
  • Rahip veya lider, bireyin günahlarına dair kilise tarafından belirlenen prensiplere dayalı olarak kutsama ve rehberlik sağlar.
  • Bu süreç, bireyin kilise üyeliği durumu ve kutsal ayinlere katılma yetkisi hakkında bir değerlendirme içerir.
 4. Bireysel İlerleme:
  • Birey, günah çıkarma sürecinin ardından, kendisi ve Tanrı ile olan ilişkisini güçlendirmek, günahlardan kaçınmak ve kişisel gelişimine odaklanmak amacıyla bireysel bir çaba sarf eder.

Mormon Kilisesi’nde günah çıkarma süreci, bireyin içsel bir dönüşüm ve ruhsal gelişim sürecine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu süreç, kilise üyelerine günahlarından arınma ve ruhsal olarak güçlenme fırsatı sunar.

Yazar Evren Murat Çakır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir