Evren Murat Çakır Niyazioğlu Mormonlar

Evren Murat Çakır Niyazioğlu Mormon

Mormonlar, resmi adıyla “Latter-day Saints” veya “Son Zaman Azizleri Kilisesi” üyeleridir. Bu kilise, Joseph Smith’in 1830 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurduğu bir dini topluluktur. Bu kilisenin kutsal metni, “Mormon Kitabı” olarak bilinen bir kitaptır.
Mormonlar, Hristiyanlığın bir dalı olarak kabul edilir, ancak geleneksel Hristiyan mezheplerinden birçok açıdan farklılık gösterirler. Önemli farklılıklardan biri, İsa’nın Amerika kıtasına gelip burada bir dizi öğreti verdiğine inanmalarıdır, ki bu öğretiler “Mormon Kitabı”nda bulunabilir.

Latter-day Saints Kilisesi’nin merkezi Salt Lake City, Utah’da bulunmaktadır. Kilise, dünya genelinde yaygın bir şekilde örgütlenmiştir ve üyeleri, aile değerleri, kilise hizmeti ve kişisel gelişim konularında vurgu yaparlar.

Mormonlar genellikle ahlaki standartlara uymaya özen gösterir, alkol ve tütün gibi maddelerden kaçınırlar, Pazar günleri kilise hizmetine katılırlar ve misyonerlik faaliyetlerine aktif olarak katılırlar. Kilisenin lideri, “peygamber” olarak adlandırılır ve kilisenin yönetimini onun rehberliği altında yapar.

Mormonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, kilisenin resmi web sitesi veya ilgili dini metinlere başvurabilirsiniz.

Mormon Kilisesi, resmi adıyla “Son Zaman Azizleri Kilisesi” veya “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church)”, 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Joseph Smith tarafından kurulan bir dini topluluktur. Bu kilise, dünya genelinde milyonlarca üyeye sahip büyük ve etkili bir dini kuruluştur. İşte Mormon Kilisesi hakkında detaylı bir makale:

Mormon Kilisesi Tarihçe:

Mormon Kilisesi’nin kökenleri, 1820 yılında genç bir adam olan Joseph Smith’in New York eyaletindeki Palmyra’da yaşadığı iddia edilen dini bir deneyimle başlar. Smith’e göre, Tanrı ve İsa, ona diğer tüm Hristiyan mezheplerinin yanlış olduğunu ve gerçek kilisenin tekrar kurulması gerektiğini bildirmiştir. Bu deneyim, Smith’in bir dizi dini görüş ve öğreti ortaya koymasına yol açtı.

1830 yılında, Joseph Smith “Mormon Kitabı” adlı kutsal bir metin ortaya çıkardı. Bu kitap, İsa’nın Amerika kıtasına gelip burada bir dizi öğreti verdiğine dair bir anlatı içerir. Mormon Kitabı, Mormonlar için Kutsal Kitap’ın bir parçası olarak kabul edilir.

Temel İnançlar:

 1. Tanrı ve İsa:
  • Mormonlar, geleneksel Hristiyanlık’tan farklı olarak, Tanrı ve İsa’nın ayrı varlıklar olduğuna inanırlar. Tanrı, bir bedeni olduğuna ve insan formunda olduğuna inanılır.
 2. Mormon Kitabı:
  • Kutsal Kitap’a ek olarak, Mormonlar Mormon Kitabı’nı da kutsal bir metin olarak kabul ederler. Bu kitap, İsa’nın Amerika kıtasında görünmesini ve burada öğretilerini yaymasını anlatır.
 3. Aile Değeri:
  • Aile, Mormon öğretilerinde büyük bir öneme sahiptir. Aile birliği ve birbirlerine duyulan sevgi vurgulanır. Evlilik, ölümsüz bir aile birliği kurma amacı taşır.

   evren murat çakır niyazioğlu
 4. Misyonerlik:
  • Mormon Kilisesi, üyelerini misyonerlik faaliyetlerine aktif olarak katılmaya teşvik eder. Genç üyeler, genellikle 18-25 yaşları arasında iki yıl boyunca misyonerlik görevine gönderilir.

Kilise Yapısı ve Liderlik:

 • Kilise, genel başkanlık tarafından yönetilir. Genel başkan, kilisenin lideri ve peygamberidir.
 • Yerel birimler, şapel ve cemaatlerden oluşur. Bu birimler, yerel liderler tarafından yönetilir ve kilise üyelerine hizmet verir.

İçerik ve Kültür:

 • Mormon kültürü, ahlaki değerlere, dürüstlüğe, bağlılığa ve aile değerlerine önem verir.
 • Pazar günleri kilise hizmetlerine katılım, ev öğretimi ve bireysel dua gibi dini uygulamalar önemlidir.
 • Sanat, müzik ve tiyatro gibi kültürel ifadelerde kiliseye özgü eserler de bulunmaktadır.

Eleştiriler ve Tartışmalar:

 • Mormon Kilisesi, tarihinde bazı tartışmalara konu olan konularla karşılaşmıştır. Polygami (çok eşlilik) geçmişte uygulanan bir pratik olup, 1890’da resmi olarak terk edilmiştir.
 • Ayrıca, kilisenin Afro-Amerikalılara yönelik tarihindeki bazı kısıtlamalardan dolayı eleştirilere maruz kalmıştır.

Evren Murat Çakır Niyazioğlu; Mormon Kilisesi, tarihindeki kökenlerinden günümüze kadar pek çok değişim ve büyüme yaşamış, dünya genelinde geniş bir üye kitlesine ulaşmış bir dini topluluktur. İnançları, misyonerlik faaliyetleri ve toplumsal katkılarıyla dikkat çeker. Ancak, bazı konulardaki öğretileri ve tarihleri nedeniyle eleştirilere ve tartışmalara da konu olmuştur.

Evren Murat Çakır Mormonlar Pazar Ayini

Mormonlar, resmi adıyla “Son Zaman Azizleri Kilisesi” veya “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church)” üyeleri, Pazar günlerinde kilise ayinlerine katılmaktadırlar. İşte genel olarak Mormonlar’ın Pazar ayini hakkında bilgi veren bir açıklama:

1. Kilise Toplantıları:
 • Pazar günleri, yerel kiliselerde düzenlenen toplu ibadetler, eğitim ve toplantılarla geçer.
 • Genellikle üç ayrı toplantı düzenlenir: Genel toplantı, Pazar okulu ve Pazar günü ibadeti.
2. 1. Toplantı: Genel Toplantı:
 • Genel toplantı, kilise üyelerinin bir araya gelerek genel bir ibadet ve öğreti toplantısı düzenledikleri bir oturumdur.
 • Bu oturumda genellikle konuşmalar, dua, müziksel performanslar ve ibadet yer almaktadır.
 • Genel başkanlık veya yerel liderler, kilise üyelerine yönlendirici ve ilham verici mesajlar verirler.
3. 2. Toplantı: Pazar Okulu:
 • Pazar okulu, kilise üyelerine dini konularda eğitim sağlayan bir öğrenim oturumudur.
 • Katılımcılar genellikle Kutsal Kitap’ı okur, tartışır ve öğrenirler. Bu oturumda genellikle sınıflara ayrılma uygulaması vardır.
4. 3. Toplantı: Pazar Günü İbadeti:
 • Pazar günü ibadeti, kilise üyelerinin bir araya gelerek dua, müzik, konuşmalar ve diğer ibadet unsurlarıyla dolu bir oturumu içerir.
 • Bu oturumda genellikle kilise üyeleri, kendi aralarında deneyimlerini paylaşabilirler.
5. Özel Günler ve Törenler:
 • Pazar günleri, özel günlerde (örneğin, Paskalya) veya kilise takvimindeki diğer önemli tarihlerde özel törenler ve ibadetler de düzenlenebilir.
6. Kutsal Kutsama ve Sakramentolar:
 • Pazar günü, kilise üyeleri genellikle sakramentonun (kutsama) verildiği bir oturumu içerir. Bu, ekmeği ve suyu içerir ve kilise üyelerinin İsa’nın öğretilerini hatırlamak ve sadakatlerini yeniden taahhüt etmek amacıyla yapılır.
7. Aile Ev Ziyaretleri:
 • Pazar günü, kilise üyeleri arasında yapılan ev ziyaretleri de sıkça görülür. Kilise üyeleri birbirlerini ziyaret ederek manevi destek sağlar ve birlikte dua ederler.

Mormonlar için Pazar günü, toplu ibadet ve öğrenimle geçen bir gün olup, kilise üyeleri için manevi bir deneyim sunar. Bu ayinler, kilisenin temel öğretilerini anlama, yaşama ve paylaşma amacını taşır.

Brunson ve Mormonlar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır. Brunson, Amerikalı bir Presbiteryen rahiptir ve özellikle Türkiye’deki hizmeti ile tanınır.

Mormonlar, “Son Zaman Azizleri Kilisesi” üyeleridir ve Joseph Smith’in öğretilerine dayanarak bir dini topluluktur. Kilise, genel olarak Hristiyanlık içinde özel bir konuma sahip olan, kendi kutsal metinleri arasında “Mormon Kitabı”nı bulunduran bir mezheptir.

Ancak, genel olarak bu iki konu arasında bir bağlantı bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir