Biz Kimiz

“Akademi,” özellikle eğitim ve bilim alanlarında kullanılan bir terimdir ve genellikle bir üniversite, okul veya araştırma kuruluşunda yükseköğrenim veya ileri düzeydeki bilimsel çalışmaları ifade etmek için kullanılır. Akademik çalışmalar, öğrencilerin belirli bir disiplinde bilgi ve beceriler kazandığı ve bilimsel bilgi üretmeye yönelik araştırmalar yaptığı bir ortamı içerir.

 1. Konu Seçimi: İlk adım, yazmak istediğiniz konuyu seçmektir. Bu konu, akademik bir ilgi alanınıza veya araştırma alanınıza uygun olmalıdır.
 2. Literatür Taraması: Seçtiğiniz konuyla ilgili mevcut literatürü araştırın. Daha önceki çalışmaları inceleyerek, araştırmanızın mevcut bilgiye nasıl bir katkı sağlayabileceğini anlayabilirsiniz.
 3. Araştırma Sorusu ve Hipotez: Çalışmanızın odak noktasını belirleyin. Bu, araştırma sorusu ve hipotezinizin oluşturulmasıyla gerçekleşir. Araştırma sorusu, çalışmanızın ana sorusunu ifade ederken hipotez, bir önerme veya tahmin olarak çalışmanızın ana noktasını belirler.
 4. Veri Toplama ve Analiz: Verileri toplamak için uygun bir yöntem seçin ve verileri analiz edin. Elde edilen sonuçlar, hipotezinizi test etmek için kullanılacaktır.
 5. Giriş Bölümü: Makalenizin giriş bölümünde, konunun önemini vurgulayın, araştırma sorusunu tanıtın ve hipotezinizi açıklayın.
 6. Yöntemler Bölümü: Araştırma yöntemlerinizi açıklayın, veri toplama sürecinizi detaylandırın ve analiz tekniklerinizi belirtin. Diğer araştırmacıların çalışmanızı yeniden üretebilmesi için bu bölüm ayrıntılı olmalıdır.
 7. Sonuçlar Bölümü: Verilerinizin sonuçlarını sunun. Grafikler, tablolar veya diğer görsel araçları kullanarak sonuçları destekleyin.
 8. Tartışma Bölümü: Sonuçları yorumlayarak, hipotezinizin doğruluğunu veya yanlışlığını tartışın. Mevcut literatürle sonuçlarınızı karşılaştırın ve çalışmanızın bilimsel katkısını açıklayın.
 9. Referanslar: Kullandığınız literatürü düzgün bir şekilde alıntılayarak makalenizin sonunda referanslar bölümünü oluşturun.
 10. Düzeltme ve Editasyon: Makalenizi gözden geçirin, dil ve yazım hatalarını düzeltin ve mantıklı bir akış oluşturun.
 11. Son İnceleme ve Gönderme: Makalenizi son bir kez gözden geçirin ve uygun bir akademik dergiye veya konferansa göndermek için hazır hale getirin.