Tez Araştırması

Tez araştırması yapmak ve bu araştırmayı makaleye dönüştürmek, akademik bir çalışma yürütme sürecinin önemli bir parçasıdır. İşte tez araştırması yaparken ve sonuçlarınızı bir makaleye dönüştürürken izlemeniz gereken temel adımlar:

Tez Araştırması Aşamaları:

 1. Konu Seçimi: Tez araştırmanızın odak noktasını belirlemek için ilgi alanlarınızı düşünün. Konu, hem size hem de bilimsel topluluğa katkı sağlayacak bir alanda olmalıdır.
 2. Literatür Taraması: Seçtiğiniz konuyla ilgili mevcut literatürü ayrıntılı bir şekilde tarayın. Bu, daha önce yapılmış çalışmaları ve bu çalışmaların mevcut bilgiye nasıl bir katkı sağladığını anlamınıza yardımcı olur.
 3. Araştırma Sorusu ve Hipotez: Tez çalışmanızın odak noktasını belirlemek için bir araştırma sorusu ve hipotez oluşturun. Araştırma sorusu, çalışmanızın merkezindeki soruyu ifade ederken, hipotez, bir önerme veya tahmin olarak çalışmanızın ana noktasını belirler.
 4. Veri Toplama ve Analiz: Tez araştırmanız için veri toplama yöntemlerinizi belirleyin ve verilerinizi toplayın. Verileri analiz ederek hipotezinizi test edin.
 5. Sonuçlar ve Tartışma: Elde ettiğiniz verilere dayalı sonuçları ve bu sonuçları tartışmayı içeren bir bölüm oluşturun. Verilerinizi yorumlayarak, hipotezinizin doğruluğunu veya yanlışlığını tartışın.
 6. Öneriler: Araştırmanızın sonuçlarına dayalı olarak, gelecekteki araştırmalar veya uygulamalar için önerilerde bulunun.

Makale Yazma Aşamaları:

 1. Giriş Bölümü: Makalenizin giriş bölümünde, konunun önemini vurgulayın, araştırma sorusunu ve hipotezi tanıtın, ve çalışmanızın amacını açıklayın.
 2. Literatür İncelemesi: Mevcut literatürü ayrıntılı bir şekilde inceleyin ve bu literatürü çalışmanızın bağlamına yerleştirin. Daha önceki çalışmaları özetleyerek çalışmanızın nasıl bir katkı sağladığını gösterin.
 3. Yöntemler Bölümü: Araştırma yönteminizi ayrıntılı bir şekilde açıklayın. Veri toplama yöntemlerinizi, örneklem seçiminizi ve analiz tekniklerinizi belirtin. Başka bir araştırmacının çalışmanızı yeniden üretebilmesi için bu bölüm ayrıntılı olmalıdır.
 4. Sonuçlar Bölümü: Verilerinizi sunun ve analiz sonuçlarınızı açıklayın. Grafikler, tablolar veya diğer görsel araçları kullanarak sonuçları destekleyin.
 5. Tartışma Bölümü: Sonuçları yorumlayarak, hipotezinizi destekleyip desteklemediğini tartışın. Mevcut literatürle sonuçlarınızı karşılaştırın ve çalışmanızın bilimsel katkısını açıklayın.
 6. Öneriler: Çalışmanızın sonuçlarına dayalı olarak, gelecekteki araştırmalar veya uygulamalar için önerilerde bulunun.
 7. Referanslar: Kullandığınız literatürü düzgün bir şekilde alıntılayarak makalenizin sonunda referanslar bölümünü oluşturun.
 8. Düzeltme ve Editasyon: Makalenizi gözden geçirin, dil ve yazım hatalarını düzeltin ve mantıklı bir akış oluşturun.
 9. Makaleyi Gönderme: Makalenizi uygun bir akademik dergiye veya konferansa göndermeye hazır hale getirin ve gönderme talimatlarına uyun.

Tez araştırması yapmak ve bu araştırmayı makaleye dönüştürmek, sabır ve özen gerektiren bir süreçtir. İyi bir tez çalışması, bilimsel bir makale yazımı için sağlam bir temel oluşturur.