mormonum

Mormonum Evren Murat Çakır Niyazioğlu

Mormonum Evren Murat Çakır Niyazioğlu

“Mormonum” ifadesi, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri tarafından kullanılan bir terimdir. Bu terim, Mormon Kilisesi’nin resmi adı olan “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi”nin kısaltmasıdır. Kilise üyeleri, kendilerine genellikle “Mormon” veya “Son Zaman Azizi” olarak hitap ederler.

Mormonizm, 19. yüzyılın başlarında Joseph Smith tarafından kurulan bir dini harekettir. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, Mormonizm’in ana kilisesidir. Kilise, kendilerine “Azizler” olarak hitap eden bir cemaate sahiptir ve bu nedenle üyeler arasında “Mormon” terimi yaygın olarak kullanılır.

Bu terim, kilisenin kutsal metinlerinden biri olan “Mormon Kitabı“nın adına da atıfta bulunur. Mormon Kitabı, Joseph Smith’in tanıklığına göre Amerika kıtasında yaşamış antik bir halk olan Nefilim halkının tarihini anlatan bir dini metindir.

Dolayısıyla, “Mormonum” demek, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ne üye olmayı ifade eder ve bu kişinin Mormon Kilisesi’nin öğretilerine ve inançlarına bağlılığını belirtir.

“Mormonum” ifadesi, genellikle İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri tarafından kullanılan bir kimlik ifadesidir. Bu terim, kilisenin resmi adı olan “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi”nin kısaltmasıdır. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, Joseph Smith’in 19. yüzyılda Amerika’da kurduğu bir dini hareketin ardından ortaya çıkan bir dini topluluktur.

Mormonizm, Joseph Smith’in iddiasına göre, Tanrı’nın kendisine ve diğer peygamberlere antik Amerika kıtasında yaşamış olan Nefilim adlı bir halkın tarihi ve öğretileri hakkında bilgi verdiği bir dizi ilahi vahiy sonucunda ortaya çıkmıştır. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, bu öğretileri temel alarak kurulmuş ve dünya genelinde yayılmış bir dini topluluktur.

mormonum
mormonum

Kilise üyeleri, genellikle “Mormon” terimini kendilerini tanımlamak için kullanır. Ancak, bu terim, kilisenin liderleri tarafından daha çok kilisenin resmi adı olan “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi üyesi” ifadesiyle değiştirilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, halk arasında ve genel kullanımda “Mormon” terimi hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Mormonlar, kutsal metin olarak kabul ettikleri “Mormon Kitabı”nı, Kutsal Kitaplar’ın bir parçası olarak görürler. “Mormonum” demek, bir kişinin İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ne üye olduğunu ve bu kilisenin öğretilerine bağlı olduğunu ifade eder. Kilise, aile birliği, misyonerlik faaliyetleri ve dini öğretilere vurgu yaparak bir topluluk oluşturur.

 

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi (Mormon Kilisesi): Tarih, İnançlar ve İbadet Pratikleri

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, yaygın olarak bilinen adıyla Mormon Kilisesi, 19. yüzyılın ortalarında Amerika’da Joseph Smith tarafından kurulan bir dini hareketin temelini atmıştır. Bu kilise, eşsiz inançları, kutsal metinleri ve ibadet pratikleri ile dikkat çeker. İşte, Mormon Kilisesi’nin tarihi, inançları ve ibadetleri üzerine kapsamlı bir makale:

Tarih: Mormon Kilisesi’nin tarihi, Joseph Smith’in 1820 yılında, genç bir çiftçi olarak yaşadığı dönemde başlar. Smith’e göre, bu yılda Tanrı ve İsa Mesih, kendisine görünerek diğer tüm kiliselerin yanlış olduğunu ve bu yanlışlıkların düzeltilmesi için yeni bir dini hareketin başlatılması gerektiğini bildirdiler. Bu olay, Mormonizm’in temelini oluşturur.

1830 yılında, Joseph Smith “Mormon Kitabı” adlı kutsal metni ilahi vahiylerle yazdığını iddia etti. Bu kitap, İsa Mesih’in Amerika kıtasındaki öğretilerini içerir ve Mormon Kilisesi’nin kutsal metinleri arasında en önemlilerinden biridir.

Mormon Kilisesi, 1830 yılında kurulduktan sonra hızla büyüdü ve misyonerlik faaliyetleri yoluyla dünya geneline yayıldı. Brigham Young liderliğindeki bir grup Mormon, 1847 yılında Salt Lake City’e göç ederek burada Utah’da yerleşim kurdular.

İnançlar: Mormon Kilisesi’nin inançları, Hristiyan temelleri üzerine inşa edilmiştir, ancak bir dizi özgün öğreti de içerir. İnançları arasında Tanrı, İsa Mesih, Kutsal Ruh, aile birliği ve ölülerin kurtuluşu gibi konular bulunur. Mormonlar, kutsal metinlerine ek olarak, genellikle “Canlı Peygamber” olarak gördükleri kilise liderlerinin güncel vahiylerine de inanırlar.

İbadet Pratikleri:

Mormon Kilisesi, düzenli olarak Pazar günleri kilise toplantıları düzenler. Bu toplantılarda, kutsal metinler okunur, dua edilir ve ibadetler gerçekleştirilir. Pazar gününe ek olarak, kilise üyeleri genellikle hafta içi küçük gruplar halinde toplanarak dini konuları tartışır ve birbirlerine destek olurlar.
Mormonlar, tapınaklarda özel ayinlere katılarak dini görevlerini yerine getirirler. Tapınak ayinleri arasında vaftiz, evlilik, soyadını alma ve ölüler için çalışma gibi ritüeller bulunur. Bu tapınak ayinleri, kilisenin öğretilerine ve aile birliği ilkesine vurgu yapar.

Mormon Kilisesi, aynı zamanda misyonerlik faaliyetlerine büyük önem verir. Kilise üyeleri, dünya genelinde yeni insanlarla tanışarak, inançlarını paylaşmaya ve kiliseye katılmaya davet ederler.

Sonuç olarak, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, kendine özgü tarihi, inançları ve ibadet pratikleri ile dikkat çeken bir dini topluluktur. Bu kilise, dünya genelinde milyonlarca üye tarafından benimsenmiş ve kilisenin temel prensipleri doğrultusunda yaşayan bir topluluk oluşturmuştur.

Yazar: Evren Murat Çakır Niyazioğlu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir