Mormon Kilisesi Tarihi Akademik İnceleme

Akademik İnceleme Mormon Kilisesi Tarihi

Mormon Kilisesi, resmi adıyla “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi,” 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Joseph Smith Jr. tarafından kurulmuştur. Bu kilise, kendisine özgü inançları ve tarihi olaylarıyla tanınan önemli bir dini harekettir.,

Mormonların temel inançları, Joseph Smith’in 1820 yılında yaşadığı iddia edilen bir dini deneyimle başlar. Smith’e göre, bu deneyimde Tanrı ve İsa Mesih kendisine görünmüş ve diğer Hristiyan kiliselerinin eksik veya yanlış öğretilerini düzeltmesi için ona özel bir misyon vermiştir.

1830 yılında, Joseph Smith, “Mormon Kitabı” olarak bilinen kutsal metni ilan etti. Bu kitap, altın plakalardan çevrildiği ve Amerika yerlilerinin tarihini içerdiği iddia edilen bir eserdir. Bu, Kitab-ı Mukaddes’e ek olarak gelmiş ve Mormon İncil’i adını almıştır.

Mormonlar, aile değerlerine ve bir arada yaşamanın önemine vurgu yaparlar. Pazar günleri düzenlenen ibadet toplantıları, kilise üyelerine dini öğretileri öğrenme ve birbirleriyle etkileşimde bulunma fırsatı sunar. Ayrıca, genç üyeler genellikle 19 yaşında misyonerlik görevine çağrılırlar ve dünya genelinde inançlarını yayma amacıyla görevlendirilirler.

Mormon Kilisesi’nin merkezi, Utah’daki Salt Lake City’de bulunmaktadır. Kilise, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösterir ve geniş bir dini eğitim sistemi ile üyelerine hizmet sunar.

Ancak, Mormonlar bazı kontroversiyel konularda da dikkat çeker. Özellikle, tarihlerinde poligami uygulamış olmaları ve Afro-Amerikalıların kilisenin rahiplik görevlerine kabul edilmemesi gibi konular, eleştirilere neden olmuştur.

Mormonlar, tarihsel ve kültürel olarak zengin bir geçmişe sahip olan ve dini inançlarına sıkı sıkıya bağlı bir topluluktur. Kilise, günümüzde hala etkili bir dini kurum olarak varlığını sürdürmekte ve dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine hitap etmektedir.

Mormon Kilisesi’nin kökenleri, 1820 yılında genç bir çiftçi olan Joseph Smith’in, kendisine Tanrı ve İsa’nın göründüğünü iddia ettiği olaya dayanmaktadır. Smith’e göre, 14 yaşında yaşadığı bu deneyim, Hristiyanlık’taki diğer kiliselerin eksik veya yanlış olan gerçek öğretilerini düzeltme amacını taşıyordu.

1830 yılında, Smith, “Mormon Kitabı” olarak da bilinen “Mormon İncil’i” adlı kutsal metni ilan etti. Bu kitap, Smith’in altın plakalardan çevirdiğini ve Tanrı’nın elçileri tarafından kendisine teslim edildiğini iddia ettiği bir metindi. Mormon İncil’i, İncil’e ek olarak gelmiş, Amerika’nın yerlilerinin tarihini anlatan bir kutsal metin olarak kabul edilir.

mormon kilisesi ankara

Kilisenin erken yıllarında, Smith ve takipçileri, Amerika’nın doğu eyaletlerinden batıya doğru göç ettiler. 1830’lardan 1840’lara kadar, kilise Illinois, Ohio ve Missouri gibi yerlerde faaliyet gösterdi. Ancak, kilisenin büyümesi ve öğretileri nedeniyle, takipçileri sık sık hedef alındı ve şiddetle karşılaştı.

1844 yılında, Joseph Smith, hapishanede öldürüldü. Bu olay, kilisenin liderlik krizine girmesine neden oldu. Brigham Young, Smith’in ölümünden sonra kilisenin lideri oldu ve takipçilerini batıya, şu anda Utah eyaleti olan bölgeye yönlendirdi.

Bu dönemde, kilise, politik ve toplumsal zorluklara rağmen hızla büyüdü. 19. yüzyılın sonlarına doğru, kilise, Amerika’nın batısında önemli bir topluluğa dönüştü ve Salt Lake City, kilisenin merkezi haline geldi.

Mormon Kilisesi, 20. yüzyıl boyunca dünya çapında genişledi ve sayıca arttı. Kilise, dünya genelinde milyonlarca üyeye sahip büyük bir dini kurum olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak, öğretileri ve tarihleri, Hristiyanlık içinde bazı diğer mezheplerle farklılık gösterdiği için, genellikle dikkat çeken bir konu olmuştur.

Bugün, Mormon Kilisesi, dünya genelinde aktif bir şekilde faaliyet göstermekte ve üyelerine Hristiyan inançlarına dayalı bir yaşam sürmeleri için rehberlik etmektedir. Kilise, aynı zamanda sosyal hizmet projeleri ve insani yardım çalışmaları gibi çeşitli faaliyetlere de katılmaktadır.

Mormon Kilisesi, resmi adıyla “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi,” eğitim konusunda özel bir vurgu yapar ve üyelerine dini, ahlaki ve akademik gelişimleri için çeşitli kaynaklar sunar. İşte Mormon Kilisesi’nin eğitimle ilgili temel unsurları:

Mormon Kilisesi Eğitim

 1. Din Eğitimi:
  • Mormon İncil’i ve Diğer Kutsal Metinler: Kilise üyeleri, Mormon İncil’i olarak adlandırılan kutsal kitapları üzerinden dini eğitim alırlar. Bu, Kitab-ı Mukaddes, Mormon İncil’i, Öğreti ve Antlaşmalar, İncil Diğer Eshab-ı Kiram’dan Hikayeler gibi metinleri içerir.
  • Pazar Günü Toplantıları: Pazar günleri düzenlenen ibadet toplantıları, üyelere dini öğretileri ve ilkelere daha derinlemesine anlama fırsatı sunar.
 2. Seminer ve Enstitü Programları:
  • Seminer: Lise çağındaki gençler için hafta içi düzenlenen seminer programları, gençleri dini konularda eğitir ve günlük yaşamlarında uygulamalarını teşvik eder.
  • Enstitü: Üniversite çağındaki gençlere yönelik enstitü programları, üniversite kampüslerinde veya çevrimiçi olarak sunulan dini eğitim programlarıdır.
 3. Misyoner Eğitimi:
  • Kilisenin genç üyeleri, genellikle 19 yaşına geldiklerinde misyonerlik görevine çağrılırlar. Bu, dünya genelinde inançlarını paylaşmaları ve diğer insanlara hizmet etmeleri için bir fırsat sunar. Bu süreç, genç misyonerlere özel eğitim içerir.
 4. Aile Merkezli Eğitim:
  • Kilise, aile birimini çok önemser ve ailelerin kendi içinde dini öğretileri birlikte öğrenmelerini teşvik eder. Aileler, haftalık ev akşam yemekleri ve dini öğreti tartışma zamanları gibi etkinliklerle birbirlerini destekler.
 5. Üniversiteler ve Okullar:
  • Kilise, dünya genelinde birçok üniversite ve okulu işletir. Bu kurumlar, dini değerlere dayalı bir eğitim sunar ve öğrencilere hem akademik hem de ahlaki gelişimleri için rehberlik eder.
 6. Çevrimiçi Kaynaklar:
  • Kilise, çeşitli dini konulara ve öğretilere odaklanan çevrimiçi kaynaklar sunar. Bu, web siteleri, çevrimiçi kurslar ve diğer dijital platformları içerir.

Mormon Kilisesi,

eğitimde dini ve ahlaki değerlere vurgu yaparak üyelerinin bütünsel bir gelişimine odaklanır. Bu, dini inançları güçlendirmenin yanı sıra topluluklarına hizmet etme ve dünya genelinde pozitif bir etki yaratma amacını taşır.